Problem är till för att lösas


Telium Networks IT- och teletekniker behärskar alla etablerade system och periferiutrustningar för effektiv kommunikation. De är vana vid att samarbeta med andra leverantörer och att synka med andra system. De har även kunskap om olika certifikat och kan hjälpa ditt företag att ha koll på behörigheterna. Våra tekniker är för övrigt själva knutna till en rad certifieringsprogram, vilket borgar för att deras egen kompetens uppgraderas och utvecklas. Med sin erfarenhet, breda kunskap och lokala förankring är de oerhört uppskattade av våra kunder – både som problemlösare i vardagen och som rådgivare vid planering inför inköp och omstruktureringar.

Vi säkrar informationsutbytet överallt


Våra tekniker är specialister på att ”knyta ihop” filialkontor och sätta upp distansarbetsplatser som har högsta säkerhet via VPN. Vi sköter även supportuppdrag via vårt eget system för fjärrsupport. Det innebär att vi på ett snabbt och effektivt sätt kan hjälpa företag som har kontor på flera ställen eller medarbetare på resande fot (oavsett var i världen).

 

TELIUM NETWORK

KASTANJEALLÉN 1
302 32 HALMSTAD
TELEFON 035 - 17 77 00
info@teliumnetwork.se

Mån-fre 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Lör-Sön Stängt