Sverige.Net Bredband Företag

10/10 Mbit/s

Företag Enkel Fast-IP Via fiber
Tjänsten beställs via Halmstad Stadsnäts Hemsida.

10/10 Mbit/s

Företag Enkel DHCP Via fiber
Tjänsten beställs via Halmstad Stadsnäts Hemsida.

100/100 Mbit/s

Företag Enkel Fast-IP Via fiber
Tjänsten beställs via Halmstad Stadsnäts Hemsida.

100/100 Mbit/s

Företag Enkel DHCP Via fiber
Tjänsten beställs via Halmstad Stadsnäts Hemsida.

Övriga tjänster

10/10 Företag Business P2P
100/100 Företag Business P2P
250/250 Företag Enkel Fast-IP
250/250 Företag Enkel DHCP
250/250 Företag Business P2P
500/500 Företag Enkel Fast-IP
500/500 Företag Enkel DHCP
500/500 Företag Business P2P