Filmkväll med CONNECT

Härmed anmäler jag mig till bioeventet den 8 november kl. 17.30 samt eventuellt tar med mig följande kollega/vän/anhörig:

samtycke(Required)