Vi har för närvarande en driftstörning som berör samtliga Internetkunder. Vi jobbar på att lösa problemet.

Måndag den 9 januari 2023 kommer Sverige.Net att utföra omläggningen av våra internetförbindelser från Halmstad till Malmö.
Det innebär att vi styr över våra IP-nr vilket medför ett antal korta avbrott.

Vi sätter dock ett servicefönster på 2h.

Dag: Måndag den 9 januari
Tid: 22.00 – 23.59

Felsökning E-post

Kan du inte ta emot eller skicka mail med din klient?

Prova att logga in på webbmailen via https://mc.sverige.net. Fungerar det där så är det inget fel på din mail utan på din klient, det kan du lösa genom att rensa cache på din dator.

Om du har problem med att du inte får e-post när du använder din scanner Logga in på din scanner och ändra den utgående mailservern (SMTP) till 193.180.186.35. Om du har en leverantör för detta så kontakta dom och säg att denna ändring måste göras.

Stor erfarenhet till din tjänst

Vi på Telium Network är stolta över vår historia och våra långa kundrelationer. Vi har varit verksamma i IT-branschen sedan 1980-talet, och på telesidan går våra rötter tillbaka till 1960-talets trådlösa kommunikationsradiosystem.

Eftersom flera av våra medarbetare har växt upp med och formats av teknikutvecklingen, har vi inte bara djuplodande kunskaper. Vi har också förmåga att se under skalet och alltid välja produkter och system efter funktion, kostnadseffektivitet och kvalitet. Till nytta för dig.

 

Vår vision, strategi och löfte

Vision
”Att bli den starkaste lokala helhetsleverantören av telefoni och IT-lösningar”

Affärsidé
”Leverera kvalitets och kostnadseffektiva telefoni och IT-lösningar till företag.”

Strategi
Genom att utveckla tjänste- och service erbjudandet tillsammans med aktiv marknadsbearbetning skall företaget nå en marknadsledande position i närregionen.

Hela informationsflödet genom en enda kontakt

– trygg, enkel och effektivt helhetsleverantör

Som Helhetsleverantör inom IT och telefoni erbjuder Telium Network allt ditt företag behöver för att kunna kommunicera. Genom oss får ni full koll på hårdvaror, tjänster, operatörer och system. Därtill tar vi ansvar för att allt fungerar och säkrar viktig data. Varje dag, året om.

Du listar önskade funktioner, vi levererar de produkter och tjänster som krävs – så tryggt, enkelt, och effektivt kan det vara om du gör oss till din partner inom IT och telefoni. Välkommen.

Per måndagen den 21:e mars har CONNECT (Re Connect IT i Sverige AB) förvärvat Telium koncernen med bolagen Telium Network AB och Media Network I Halmstad AB.

Telium- verksamheten bedriver tjänster och varuförsäljning inom områderna IT och telefoni med fokus på tillhörande säkerhet.

Den samlade verksamheten kommer bedrivas inom CONNECT och utgöra en förstärkning av CONNECTs befintliga affär i Halland.

”CONNECT kommer att kunna komplettera utbudet till Teliums kunder med specialområden CONNECT levererat sedan mitten av 1990 talet, vilket glädjer alla inblandade”

Teliums omsättning är cirka 40 miljoner årligen vilken nu skall adderas CONNECTs cirka 400 miljoner.

Connect grundades i mitten av 90-talet där företagets VD var en av tre grundare. Företagets ursprung är att man hjälpte små och medelstora företag med att dra nytta av den teknik som utvecklas på 90-talet, såsom internet, email, lokala nätvärk,fillagring/delning samt övrigt till nätverk kopplade produkter och tjänster därav namnet Connect.

Fokus har varit att skapa långsiktig förståelse och stöd för våra kunders digitala affär och samtidigt skapa en flexibilitet i behovet av tjänster och produkter. Det har varit av vikt att säkerställa en tydlig lokal förankring.

Idag finns Connect från Malmö i söder till Östersund i norr.

Regionschef i Halland är John Norling
e-post: John.norling@connect.se

Affärsområdeschef IT är Jan Ternström
e-post: jt@teliumnetwork.se

Affärsområdeschef Telefoni är Peter Persson
e-post: peter.persson@connect.se


Partners

Partner Tele2
Partner Microsoft
Partner Samsung
Partner Mitel
Partner Telia
Partner Garmin
Partner Jabra
Partner Konftel
Partner Poly
Partner Telenor
Partner Soluno
Partner Fujitsu
Partner Halmstads stadsnät
Partner Aurora