Inomhuspositionering Personlarm

Emellanåt befinner vi oss i områden dit vare sig GPS- eller GSM-signaler når. Det kan handla om källarrum, lagerlokaler eller andra utrymmen med tjockare betongväggar. Det är heller inte sällan det i sådana miljöer bedrivs arbete som kan anses vara riskfyllt.

Många arbetsgivares värsta farhåga är att det i en sådan miljö ska ske olyckor där anställda kommer till skada. Utan vare sig GSM- eller GNSS-täckning finns då inga möjligheter att kalla på hjälp eller få tillförlitliga positionsdata.

Med detta problem i åtanke har SRT utvecklat sin i-serie: en serie produkter avsedda för positionering och kommunikation i inomhusmiljöer. Teknologin i produkterna baseras på beprövad radiokommunikation. I serien ingår för närvarande produkterna SRT306i, SRT326i, SRT330i, SRT330i2, SRT334i, SRT334i2 och SRT346.

Ryggraden i SRT:s system för inomhuspositionering och -kommunikation är SRT334i och SRT334i2.

SRT334i används för positioneringsändamål och den tillhandahåller positionsinformation till alla larmenheter inom räckhåll.

SRT334i2 används både för positionering och kommunikation. Genom att strategiskt placera en serie SRT334i2 så att de bildar en kedja skapas ett sammanhållet nätverk där varje SRT334i2 står i direkt eller indirekt kontakt med varandra. Vid en larmsituation förmedlas således larmmeddelandet genom detta nätverk tills den når den avsedda mottagaren. Larmmeddelandet kan förmedlas ut i GSM-nätet men också till andra larmenheter i det lokala systemet.

I fall då GSM-täckning saknas kan inomhusmiljön utrustas med larmmottagaren SRT330i/SRT330i2 som då fungerar både som larmmottagare och GSM-gateway. När ett larm mottas via radiokommunikation så vidarebefordras detta till GSM-nätet samtidigt som den vanliga larmproceduren aktiveras.

Larmenheten (SRT306i/SRT326i/SRT346) befinner sig inomhus dit GNSS-signaler inte når fram. Larmenheten erhåller positionsinformation från en tagg (SRT334i/SRT334i2) och vidarebefordrar sedan denna information till larmmottagaren.

Även i fall där GSM-täckning saknas kan larmenheten användas. Vid en larmsituation erhåller larmenheten, precis som vanligt, sin position från en tagg (SRT334i2) men använder sedan en kedja av routers för att transportera meddelandet till en relästation (t ex SRT330i2) som i sin tur vidarebefordrar meddelandet till GSM-nätet eller en larmmottagare.