Vår vision, strategi och löfte

 

Vision
”Att bli den starkaste lokala helhetsleverantören av telefoni och IT-lösningar”

 

Affärsidé
”Leverera kvalitets och kostnadseffektiva telefoni och IT-lösningar till företag.”

 

Strategi
Genom att utveckla tjänste- och service erbjudandet tillsammans med aktiv marknadsbearbetning skall företaget nå en marknadsledande position i närregionen.

TELIUM NETWORK

KASTANJEALLÉN 1
302 32 HALMSTAD
TELEFON 035 - 17 77 00
info@teliumnetwork.se

Mån-fre 8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Lör-Sön Stängt