Om oss

Stor erfarenhet till din tjänst

Vi på Telium Network är stolta över vår historia och våra långa kundrelationer. Vi har varit verksamma i IT-branschen sedan 1980-talet, och på telesidan går våra rötter tillbaka till 1960-talets trådlösa kommunikationsradiosystem. Eftersom flera av våra medarbetare har växt upp med och formats av teknikutvecklingen, har vi inte bara djuplodande kunskaper. Vi har också förmåga att se under skalet och alltid välja produkter och system efter funktion, kostnadseffektivitet och kvalitet. Till nytta för dig.

Vår vision, strategi och löfte

Vision
”Att bli den starkaste lokala helhetsleverantören av telefoni och IT-lösningar”

Affärsidé
”Leverera kvalitets och kostnadseffektiva telefoni och IT-lösningar till företag.”

Strategi
Genom att utveckla tjänste- och service erbjudandet tillsammans med aktiv marknadsbearbetning skall företaget nå en marknadsledande position i närregionen.