Öka säkerhet & tryggheten för dina medarbetare

– kundanpassade lösningar för alla behov
I takt med att världen förändras ställs allt högre krav på hur företag värnar om personalens säkerhet. För att hålla jämna steg med utvecklingen gäller det att ta det säkra före det osäkra och jobba förebyggande. Våra kundanpassade lösningar baseras på en omfattande behovsanalys. Som oberoende leverantör skapar vi sedan ett paket av marknadens mest tillämpliga produkter och tjänster – och erbjuder därtill både service och support för maximal personsäkerhet.

Personlarm

Tryggt för riskutsatt personal
Risken att utsättas för olycksfall, hot och våld i arbetet är en realitet för många personalgrupper. I de lägena är vårt personlarm en stor trygghet. Med ett tryck på larmknappen eller via fallarm (ManDown) får larmcentralen direkt information om vem och var den nödställde är. Operatören kan höra vad som händer och hur situationen utvecklas – och beroende på förutbestämd plan se till så att rätt hjälpinsats kommer på plats.

  • Kopplas till valfri larmcentral
  • Larm med positionering
  • Rätt hjälpinsatser snabbt på plats.

NetAlert

Extra trygghet i hotfulla situationer
NetAlert personlarm ökar tryggheten hos medarbetarna och kan bidra till att dämpa hotfulla situationer, vilket i sin tur minskar behovet av att tillkalla exempelvis väktare. En medarbetare som upplever en hotfull situation, men känner att läget ännu inte blivit så allvarligt att polis eller väktare behöver tillkallas, kan larma tyst och därmed snabbt få hjälp av kollegor. Många gånger är närvaron av fler personer tillräckligt för att lugna ner en hetsig situation. Välj själv passande larmsätt – mobil, PC eller larmknapp med eller utan koppling mot larmcentral.

Positioneringssystem

Full koll på var dina kollegor är
Vill du ha möjlighet att snabbt få överblick över var dina fordon eller arbetsgrupper befinner sig? Vår mobila positioneringstjänst visar varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag. Tjänsten visar även historik, dvs. var enheterna har startat och stannat samt hur de har rört sig under en viss period. Du växlar enkelt mellan väg-, terräng-, hybrid eller satellitkarta – allt efter behov. Du kan få larm via sms, mejl eller på dataskärmen, och all information finns tillgänglig via personliga inloggningar på internet eller mobiltelefon. Denna flexibla lösning kräver varken underhåll eller uppdateringar från din sida.

Mobila egendomslarm

Placera larmet där det behövs
Vårt mobila larm kan konfigureras på flera sätt och både skydda personal och fast egendom. Det kan kopplas mot alla större larmcentraler och möjliggör medlyssning vid larm via en inbyggd mikrofon. Larmet har även en IR-detektor som registrerar rörelse i det rum eller objekt som övervakas samt en skaksensor, som larmar vid vibration i det övervakade objektet.

Kameraövervakning CCTV

Öka tryggheten i din verksamhet
Telium Networks system för objekts- eller områdesbevakning ger inte bara en extra trygghet. Förutom att förhindra brott och skadegörelse kan kameraövervakningen också användas för att kontrollera processer och underlätta logistiken i lagerhållningen. Kamerorna konfigureras efter behov för smidig åtkomst via smartphones och webbläsare. Systemen lämpar sig även för identifierings- och inspelningsändamål. Vi bistår med allt från ansökan om myndighetstillstånd till fortlöpande serviceavtal.


Intresserad av något av våra säkerhetsområden?

Kontakta Bo Johansson och boka ett personligt möte eller för ytterligare information .
Telefon: 035 – 17 77 12 | E-post: bjo@teliumnetwork.se